1. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych:
   1. Dane osobowe oznaczają informacje umożliwiające zidentyfikowanie osoby fizycznej, w tym osoby prowadzącej działalność gospodarczą, obejmujące m.in. imię, nazwisko, numer identyfikacyjny, datę urodzin, adres zamieszkania itd.
   2. Podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu skorzystania z niektórych usług, w tym zawarcia i realizacji Umowy na świadczenie usług. Konsekwencją niepodania wskazanych danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia umowy na świadczenie usług.
   3. Administratorem danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem strony internetowej http://elitegym.pl/ jest spółka JS Fitness spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu (60 – 537) przy ul. Kościelnej 33a/108, dla której akta rejestrowe prowadzone są przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego po numerem KRS 0000712364, posługująca się numerem NIP: 7811962251 oraz REGON: 36917675300000 prowadząca działalność Elite Gym&Fitness (dalej jako Spółka lub Administrator) e-mail biuro@elitegym.pl
   4. Dane osobowe będą przetwarzane samodzielnie przez Administratora lub za pomocą podmiotów działających w oparciu o pisemną umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych zawartą z Administratorem.
   5. Podane dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, poza organami, które posiadają odpowiednią podstawę prawną.
   6. Spółka gromadzi i przetwarza dane osobowe w następujących celach:
    1. realizacji umowy z Klientem i świadczenia usług, w tym pobierania opłat,
    2. udoskonalenia i poprawienia świadczonych usług,
    3. oferowania nowych usług pod warunkiem uzyskania zgody na przetwarzanie danych osobowych Klienta w celach marketingowych, w tym przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną,
    4. wypełnienia zobowiązań prawnych.
   7. Administrator przechowuje dane osobowe nie dłużej, niż jest to konieczne, aby zrealizować cele, dla których te dane zgromadzono, chyba że obowiązujące przepisy wymagają ich dłuższego przechowywania.
   8. Klient posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
   9. Klient ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
   10. Podane dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowej. Nie będą także przetwarzane w sposób zautomatyzowany ani profilowane.
  2. Korzystanie z plików cookies

Niektóre części strony internetowej Elite Gym&Fitness korzystają z plików cookies, czyli ciasteczek. Ciasteczka są to informacje tekstowe wysyłane przez serwer WWW i zapisywane i przechowywane na komputerze, tablecie lub smartphonie użytkownika. Strona internetowa Elite Gym&Fitness wykorzystuje ciasteczka m.in. aby zapamiętać nazwę użytkownika, zbierać dane statystyczne dotyczące ruchu na stronie internetowej oraz dostosować zawartość strony do preferencji jej użytkowników. Pliki cookie zawierają wyłącznie anonimowe informacje i nie są używane do identyfikacji tożsamości użytkowników. Przeglądarki internetowe domyślnie zezwalają w ustawieniach na przyjmowanie plików cookies. Każdy ma możliwość zmiany tych ustawień np. poprzez zmianę aby ciasteczka były blokowane w całości lub części.Szczegółowe informacje na temat blokowania plików cookies znajdują się na stronie lub w pomocy twórcy oprogramowania przeglądarek internetowych. Należy pamiętać, że blokada ciasteczek, może negatywnie wpłynąć lub uniemożliwić funkcjonowanie określonych funkcji, czy obszarów strony internetowej.

eXpanseo.pl