Maciej Jagiełło

Trener personalny

Aktywny sportowiec od 10 lat, w latach 2008-2015 związany z kick-boxingiem:
Vice mistrz polski w dwóch formułach walki:

 • 2013 Krynica – Zdrój Kick light
 • 6.04.2013 Gdynia point fighting

którego miejsce od 2013 zaczęła w coraz większym stopniu zajmować kulturstyka oraz powerlifting.

W roku 2016 ukończył profesjonalny kurs instruktorski trenera personalnego oraz zajęć fitness Instytutu
Rozwoju Trenerów Personalnych Fit Academy obejmujący między innymi zagadnienia:

 • Instruktor fitness (siłowni)
 • Instruktor zajęć grupowych fitness (bez choreografii muzycznej)
 • Rola Trenera personalnego
 • Anatomia funkcjonalna
 • Fizjologia
 • Odżywianie
 • Psychologiczno-społeczne aspekty zdrowia i sprawności fizycznej
 • Ocena zdrowia i sprawności fizycznej: Gromadzenie i analizowanie informacji
 • Adaptacja treningowa oraz planowanie i programowanie ćwiczeń
 • Kurs Trening Funkcjonalny
 • Kurs Kettlebell i Bosu
 • Kurs TRX i RIP 60

Jako pasjonat kulturystyki w treningach personalnych stawia przede wszystkim na dobór odpowiedniego planu
treningowo-dietetycznego dostosowanego do trybu życia, preferencji i możliwości podopiecznego. Jako aktywny
sportowiec systematycznie poszerza swoją wiedzę zarówno poprzez szkolenia, imprezy sportowe, jak i literaturę
specjalistyczną, a zdobytą wiedzę niezwłocznie implementuje do rygoru treningowego podopiecznych.