Grzegorz Trawkowski

Trener personalny

Kwalifikacje:

  • Dyplom Instruktora rekreacji ruchowej o specjalności: fitness – ćwiczenia siłowe
  • Dyplom Specjalisty – Dietetyka

Specjalności:

  • trening funkcjonalny
  • trening TRX
  • trening z użyciem Kettlebell (odważników)
  • trening kulturystyczny obejmujący pracę nad masą, siłą, wytrzymałością oraz kształtem
  • trening z elementami tzw. Ninja Warrior oraz Kalisteniki siłowej
  • praca nad ruchem naturalnym tzw. Movement
  • dietetyka sportowa na poziomie reakreacyjnym
  • ponad 10-letnie doświadczenie w pracy w branży suplementacyjnej

eXpanseo.pl