Najczęściej zadawane pytania

Każdy członek klubu Elite Gym&Fitness musi mieć ukończone 16 lat oraz zaakceptować regulamin Elite Gym&Fitness,a także okazać dokument tożsamości ze zdjęciem.
Trening wprowadzający to możliwość skorzystania z opieki wykwalifikowanego trenera personalnego, który przekaże wstępną wiedzę odnośnie korzystania z maszyn oraz stref w klubie Elite Gym&Fitness, a także przeprowadzi wstępną konsultację treningową, dietetyczną oraz suplementacyjną - jest to usługa darmowa możliwa do korzystania jednorazowo przez każdego członka Elite Gym&Fitness.
Tak - karnety długoterminowe można zawiesić 2-krotnie w wykupionym czasie na okres nie dłuzszy niż 21 dni. Zawiesić karnet można bezpośrednio w klubie osobiście lub wysłać email na bok@elitegym.pl
Karnet oraz członkostwo można nabyć bezpośrednio w klubie lub na stronie www.elitegym.pl w zakładce Strefa Klienta. Strefa Klienta
- mieć ukończone 16 lat
- zapoznać się i zaakceptować regulamin klubu Elite Gym&Fitness
- podpisać umowę klubu Elite Gym&Fitness
- przestrzegać regulaminu Elite Gym&Fitness
Tak - opłata za członkostwo jest pobierana tylko jednokrotnie, nawet gdy nie korzystasz z klubu np. przez pół roku. Wracając pobierana jest tylko opłata za karnet.
Przychodząc na trening musisz mieć:
-kartę klubu Elite Gym&Fitness
-zmienne czyste obuwie -strój sportowy
-ręcznik
Na trening nie powinieneś przychodzić z wartościowymi rzeczami, nie powinieneś zostawiać w szatni drogocennych rzeczy, typu portfel, telefon komórkowy itp. Klub nie odpowiada za rzeczy pozostawione w szatni oraz nie przechowuje rzeczy klientów w recepcji.
Udaj się do recepcji i poproś aby recepcja wezwała trenera, który pomoże Ci. Ponadto na sali zawsze znajduje się trener dyżurujący i także do niego możesz zwrócić się o pomoc.

eXpanseo.pl